Angsversteuring en Valuta Verhandeling

Inleiding

Emosies speel ‘n belangrike en groot rol in Forex of Valuta Verhandeling se optrede, prestasies en resultate. Vir optimale prestasie, is dit van kardinale belang dat die verhandelaar kennis moet neem van die belangrikste emosies wat betrokke is by valuta verhandeling. Met kennis van die emosies kan verhandelaars hulself beter toerus met die beste strategieë en gepaste geestes ingesteldheid.

Ongeag of die verhandelaar spanning of opgewondenheid tydens transaksies ervaar, kan emosies die uitkoms van verhandelingsresultate grootliks beïnvloed. Vir voortgesette winsgewendheid en beheerde geestesgesondheid moet die verhandelaar genoegsaam bewus wees van die onafwendbare emosies wat met valuta transaksies gepaard gaan.

Emosies en Valuta Verhandeling

Die sielkunde wat met valuta verhandeling gepaard gaan het baie te doen met die verhandelaar se instinktiewe reaksie op mark toestande. In ‘n voortdurend veranderende omgewing van verhandeling is onbeheerde emosies wel moontlik, veral gedurende groot markbewegings.

Dikwels gaan emosies ongehinderd wat aanleiding gee tot onvoorspelbare resultate. Ongeag of die aanvaarde strategie bepaal dat ‘n transaksie gesluit of voortgesit moet word, kan emosies ander reaksies uitlok wat die uitkoms kan verander. Met ‘n oorvloed van inkomende inligting en data, moet verhandelaars bemeester hoe om emosies in toom te hou wanneer uitgedaag word.

Valuta verhandelings geskied in omstandighede waar hefboomvoordele van toepassing is. Met mark wisselvalligheid kan hefboomvoordele groot winste bewerkstellig. Aan die ander kant kan die einste hefboomvoordeel tot groot verliese lei.

Emosies soos vrees, gulsigheid en selfs geloof is eie aan die menslike natuur en speel ‘n groot rol in besluitneming. Die vrees om te verloor is ‘n werklikheid en is bedoel om die mens te help om gevaar uit te skakel ten einde te oorleef. Vrees kan egter tot groot verliese lei met valuta verhandeling.
Dit is egter ‘n feit dat alle verhandelaars – ongeag hul vlak vaardigheid – van tyd tot tyd verliese ervaar. Valuta verhandeling geskied as berekende risiko aksies waar kanse om wins te maak verhoog word deur die mees winsgewende valuta geldpaar te identifiseer, markte te analiseer en na die plasing van ‘n transaksie stop verlies vlakke aktiveer ten einde katastrofale verliese te keer.

Ten spyte van briljante tegniese analise en die beste beleggingstrategie sal verliese voorkom. ‘n Tipiese fout wat verhandelaars doen is om winste in te kort en verliese te laat voort ploeter. Daar bestaan ‘n eenvoudige verduideliking daarvoor: wanneer verliese voorkom bestaan daar hoop dat die mark sal omdraai en die verlies verander in ‘n wins. Wanneer wins voorkom ontstaan die vrees dat die mark sal omdraai en winste verander in verliese. In laasgenoemde geval is ‘n wins beter as geen wins daarom word die transaksie vroeg gesluit. Hierdie tipes van optredes kan die verhandelaar noop om uit die mark te tree en nie weer te verhandel nie, of die verhandelaar keer vinnig terug in ‘n poging om verliese te probeer verhaal. Emosies word dan dryfveer en goeie verhandelingstrategië word in die wind geslaan.

Gesonde Geestesgesondheid

Valuta verhandeling vereis ‘n gesonde geestes ingesteldheid. Sonder sodanige gesonde ingesteldheid dal verhandelings daar onder lei. Met gesonde sielkundige ingesteldheid kan die verhandelaar – beginner sowel as gevestigde verhandelaar – ‘n krag word om mee rekening te hou in die verhandelingsmark. Maar hoe kan ‘n gesonde geestes ingesteldheid gekweek en onderhou word?

Die wagwoord hier is om bewus te wees eie reaksies en die bestuur van sodanige emosies. Bewusmaking van eie reaksies en gepaardgaande emosies sal die verhandelaar leer om ‘n stabiele ingesteldheid te beoefen wat toelaat dat strategieë toegepas word sonder emosies en met dissipline. Dit sal verhandelaars baat om die algemene emosies te identifiseer. Hier volg ‘n kort opsomming van die mees belangrikste  emosies wat valuta verhandeling kan beïnvloed.

Verhandeling “Rooi Miere”

Senuweeagtigheid kom algemeen voor. Selfs met die bestaan van ‘n beproefde strategie is die idee om kapitaal te waag in valuta verhandeling senuweetergend. Gedurende hierdie tye is dit belangrik om om vertroue te hê in die strategie en die strategie gedissiplineerd toe te pas totdat die transaksie gesluit word. Elke besluit moet gerugsteun word met die beproefde strategie en ‘n blywende positiewe ingesteldheid wat ook al die uitkoms van die transaksie is.

Mark Opwinding

Valuta verhandeling het die potensiaal om met ‘n verskeidenheid van maniere sukses vir die verhandelaar te bring. Mark opwinding kan verhandelaars motiveer om suksesvol die reis te geniet. Die valuta mark behoort die opwinding van die mark asook die ambisie van die verhandelaar te stimuleer. Mark opwinding kan ook veroorsaak dat verhandelaars afwyk van geykte beplande strategieë. Daar moet ten alle tye gewaak word dat gedissiplineerde beplanning nie wyk voor mark opwinding nie. Sulke afwykings laat die risiko element verhoog en verliese kan en sal voorkom.

Die verhandelaar moet seker maak dat dissipline die botoon voer in alle besigheidstransaksies.
Spyt van vorige verliese Emosies van skuldgevoel en teleurstelling met vorige transaksies wat nie die gewenste resultate gelewer het nie kan die aspirasie om volhoubaar goed te doen negatief beïnvloed. Die emosies kom voor op grond van persoonlike persepsies van swak prestasie, verlore geleenthede of transaksie verliese. Tot ‘n mate sal gevoelens van spyt verhandelaars verhoed om verder te gaan met hul verhandelings. Maar wanneer spyt in ‘n positiewe lig gesien word kan verhandelaars geïnspireer word  om transaksies te optimaliseer. Sulke optimalisasie skei suksesvolle verhandelaars van middelmatige  verhandelaars.

Die begeerte vir meer

Daar is niks so soet soos oorwinning nie. Wanneer die verhandelaar die soete oorwinning van ‘n goeie wins ervaar het, word die behoefte en begeerte om bete te presteer al groter. In ‘n mark wat eindelose geleenthede bied, kan gulsigheid soms ongemerk verby glip. Sonder die rugsteun van gefundeerde inligting om besluite op te laat berus, kan die behoefte vir meer (gulsigheid) lei tot verliese as gevolg van groter risiko. Die behoefte vir meer moet gesteun word met ‘n berekende strategie en dissipline.

Vrees vir die valuta mark

Verhandeling geskied in ‘n wisselvallige mark en vrees vir die onbekende mark bewegings kan meer spanning veroorsaak as wat nodig is. Op die lang duur kan vrees verhandelaars verhoed om ooglopende geleenthede nie raak te sien nie. Die verhandelaar raak losgemaak van die transaksie voorhande. Om vrees te bowe te kom, kan aandag aan die volgende geskenk word:

  •  Die verhandelaar moet weet wat hy/sy kan hanteer en wat nie. Daarmee kan verskillende scenarios beter beoordeel word.
  • Vrees kan ‘n ontvlugting reaksie veroorsaak, maar vrees kan ook die verhandelaar noop om meer versigtig te werk te gaan. Die verhandelaar behoort ‘n balans te vind tussen ontvlugting en voortsetting
  • Vrees word grootliks veroorsaak deur negatiewe gebeure in die verlede. Daarom is dit beter om ‘n positiewe uitkyk te hê en nie te broei op die negatiewe nie.

Praktiese aanwysers

Ten einde die normale menslike emosies wat met verhandeling gepaard gaan, kan die
verhandelaar op die volgende praktiese wenke let om meer gedissiplineerd sonder emosies
transaksies aan te pak:

Dit neem tyd om met vertroue kapitaal te waag te waag in die valuta mark. Daardie vertroue kom met die wete dat ‘n strategie is met historiese data en onder ‘n veelheid van omstandighede getoets. Die  moontlikheid van sukses en faling is dus bekend. Met kennis van hoe die strategie onder verskillende omstandighede funksioneer kan transaksies met groter vertroue geplaas word.

  • Met ‘n gesonde, vooropgestelde idee op watter vlak die stop verlies geplaas moet word sowel as die potensiaal van die prys teiken, sal die potensiële risiko/beloning van die transaksie duideliker wees. Sulke kennis sal groter vertroue om te verhandel skep.
  •  Die bepaling van die transaksie lotgroote moet robuus genoeg wees om te verseker dat selfs al word die stop verlies vlak geaktiveer dat die verlies klein sal wees in verhouding tot die rekening balans. Dit is makliker om angs te oorkom wanneer daar met klein genoeg lotgroottes verhandel word sodat enige verliese of ‘n reeks verliese nie die langtermyn verhandeling sal beïnvloed nie
  • Uitmuntende verhandeling met vertroue is gegrond op die bestaan van ‘n omvattende verhandelingsplan wat bepaal met watter geldeenhede verhandel word en onder watter omstandighede transaksies geplaas sal word. Die wete en kennis van belowende transaksies sal meer vertroue skep wat deur dissipline ondersteun word.

Gevolgtrekking

Die nuwe sowel as die gevestigde verhandelaar moet ten alle tye emosies beheer ten einde te
verseker dat transaksie met die laagste moontlike risiko geplaas word. Deur emosies te ken, te
verstaan en te bestuur sal impulsiewe optrede vermy word. Om transaksies foutloos uit te voer,
moet gedissiplineerde verhandeling plaasvind. Dissipline is belangrik in die beheer van emosies.
Foute moet verklein word en verhandelaars moet kan steun op ‘n berekende strategie terwyl
emosies uit te verhandeling gelaat word.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *