Angsversteuring en Valuta Verhandeling

Inleiding

Emosies speel ‘n belangrike en groot rol in Forex of Valuta Verhandeling se optrede, prestasies en resultate. Vir optimale prestasie, is dit van kardinale belang dat die verhandelaar kennis moet neem van die belangrikste emosies wat betrokke is by valuta verhandeling. Met kennis van die emosies kan verhandelaars hulself beter toerus met die beste strategieë en gepaste geestes ingesteldheid.

Ongeag of die verhandelaar spanning of opgewondenheid tydens transaksies ervaar, kan emosies die uitkoms van verhandelingsresultate grootliks beïnvloed. Vir voortgesette winsgewendheid en beheerde geestesgesondheid moet die verhandelaar genoegsaam bewus wees van die onafwendbare emosies wat met valuta transaksies gepaard gaan.

Emosies en Valuta Verhandeling

Die sielkunde wat met valuta verhandeling gepaard gaan het baie te doen met die verhandelaar se instinktiewe reaksie op mark toestande. In ‘n voortdurend veranderende omgewing van verhandeling is onbeheerde emosies wel moontlik, veral gedurende groot markbewegings.

Dikwels gaan emosies ongehinderd wat aanleiding gee tot onvoorspelbare resultate. Ongeag of die aanvaarde strategie bepaal dat ‘n transaksie gesluit of voortgesit moet word, kan emosies ander reaksies uitlok wat die uitkoms kan verander. Met ‘n oorvloed van inkomende inligting en data, moet verhandelaars bemeester hoe om emosies in toom te hou wanneer uitgedaag word.

Valuta verhandelings geskied in omstandighede waar hefboomvoordele van toepassing is. Met mark wisselvalligheid kan hefboomvoordele groot winste bewerkstellig. Aan die ander kant kan die einste hefboomvoordeel tot groot verliese lei.

Emosies soos vrees, gulsigheid en selfs geloof is eie aan die menslike natuur en speel ‘n groot rol in besluitneming. Die vrees om te verloor is ‘n werklikheid en is bedoel om die mens te help om gevaar uit te skakel ten einde te oorleef. Vrees kan egter tot groot verliese lei met valuta verhandeling.
Dit is egter ‘n feit dat alle verhandelaars – ongeag hul vlak vaardigheid – van tyd tot tyd verliese ervaar. Valuta verhandeling geskied as berekende risiko aksies waar kanse om wins te maak verhoog word deur die mees winsgewende valuta geldpaar te identifiseer, markte te analiseer en na die plasing van ‘n transaksie stop verlies vlakke aktiveer ten einde katastrofale verliese te keer.

Ten spyte van briljante tegniese analise en die beste beleggingstrategie sal verliese voorkom. ‘n Tipiese fout wat verhandelaars doen is om winste in te kort en verliese te laat voort ploeter. Daar bestaan ‘n eenvoudige verduideliking daarvoor: wanneer verliese voorkom bestaan daar hoop dat die mark sal omdraai en die verlies verander in ‘n wins. Wanneer wins voorkom ontstaan die vrees dat die mark sal omdraai en winste verander in verliese. In laasgenoemde geval is ‘n wins beter as geen wins daarom word die transaksie vroeg gesluit. Hierdie tipes van optredes kan die verhandelaar noop om uit die mark te tree en nie weer te verhandel nie, of die verhandelaar keer vinnig terug in ‘n poging om verliese te probeer verhaal. Emosies word dan dryfveer en goeie verhandelingstrategië word in die wind geslaan.

Gesonde Geestesgesondheid

Valuta verhandeling vereis ‘n gesonde geestes ingesteldheid. Sonder sodanige gesonde ingesteldheid dal verhandelings daar onder lei. Met gesonde sielkundige ingesteldheid kan die verhandelaar – beginner sowel as gevestigde verhandelaar – ‘n krag word om mee rekening te hou in die verhandelingsmark. Maar hoe kan ‘n gesonde geestes ingesteldheid gekweek en onderhou word?

Die wagwoord hier is om bewus te wees eie reaksies en die bestuur van sodanige emosies. Bewusmaking van eie reaksies en gepaardgaande emosies sal die verhandelaar leer om ‘n stabiele ingesteldheid te beoefen wat toelaat dat strategieë toegepas word sonder emosies en met dissipline. Dit sal verhandelaars baat om die algemene emosies te identifiseer. Hier volg ‘n kort opsomming van die mees belangrikste  emosies wat valuta verhandeling kan beïnvloed.

Verhandeling “Rooi Miere”

Senuweeagtigheid kom algemeen voor. Selfs met die bestaan van ‘n beproefde strategie is die idee om kapitaal te waag in valuta verhandeling senuweetergend. Gedurende hierdie tye is dit belangrik om om vertroue te hê in die strategie en die strategie gedissiplineerd toe te pas totdat die transaksie gesluit word. Elke besluit moet gerugsteun word met die beproefde strategie en ‘n blywende positiewe ingesteldheid wat ook al die uitkoms van die transaksie is.

Mark Opwinding

Valuta verhandeling het die potensiaal om met ‘n verskeidenheid van maniere sukses vir die verhandelaar te bring. Mark opwinding kan verhandelaars motiveer om suksesvol die reis te geniet. Die valuta mark behoort die opwinding van die mark asook die ambisie van die verhandelaar te stimuleer. Mark opwinding kan ook veroorsaak dat verhandelaars afwyk van geykte beplande strategieë. Daar moet ten alle tye gewaak word dat gedissiplineerde beplanning nie wyk voor mark opwinding nie. Sulke afwykings laat die risiko element verhoog en verliese kan en sal voorkom.

Die verhandelaar moet seker maak dat dissipline die botoon voer in alle besigheidstransaksies.
Spyt van vorige verliese Emosies van skuldgevoel en teleurstelling met vorige transaksies wat nie die gewenste resultate gelewer het nie kan die aspirasie om volhoubaar goed te doen negatief beïnvloed. Die emosies kom voor op grond van persoonlike persepsies van swak prestasie, verlore geleenthede of transaksie verliese. Tot ‘n mate sal gevoelens van spyt verhandelaars verhoed om verder te gaan met hul verhandelings. Maar wanneer spyt in ‘n positiewe lig gesien word kan verhandelaars geïnspireer word  om transaksies te optimaliseer. Sulke optimalisasie skei suksesvolle verhandelaars van middelmatige  verhandelaars.

Die begeerte vir meer

Daar is niks so soet soos oorwinning nie. Wanneer die verhandelaar die soete oorwinning van ‘n goeie wins ervaar het, word die behoefte en begeerte om bete te presteer al groter. In ‘n mark wat eindelose geleenthede bied, kan gulsigheid soms ongemerk verby glip. Sonder die rugsteun van gefundeerde inligting om besluite op te laat berus, kan die behoefte vir meer (gulsigheid) lei tot verliese as gevolg van groter risiko. Die behoefte vir meer moet gesteun word met ‘n berekende strategie en dissipline.

Vrees vir die valuta mark

Verhandeling geskied in ‘n wisselvallige mark en vrees vir die onbekende mark bewegings kan meer spanning veroorsaak as wat nodig is. Op die lang duur kan vrees verhandelaars verhoed om ooglopende geleenthede nie raak te sien nie. Die verhandelaar raak losgemaak van die transaksie voorhande. Om vrees te bowe te kom, kan aandag aan die volgende geskenk word:

  •  Die verhandelaar moet weet wat hy/sy kan hanteer en wat nie. Daarmee kan verskillende scenarios beter beoordeel word.
  • Vrees kan ‘n ontvlugting reaksie veroorsaak, maar vrees kan ook die verhandelaar noop om meer versigtig te werk te gaan. Die verhandelaar behoort ‘n balans te vind tussen ontvlugting en voortsetting
  • Vrees word grootliks veroorsaak deur negatiewe gebeure in die verlede. Daarom is dit beter om ‘n positiewe uitkyk te hê en nie te broei op die negatiewe nie.

Praktiese aanwysers

Ten einde die normale menslike emosies wat met verhandeling gepaard gaan, kan die
verhandelaar op die volgende praktiese wenke let om meer gedissiplineerd sonder emosies
transaksies aan te pak:

Dit neem tyd om met vertroue kapitaal te waag te waag in die valuta mark. Daardie vertroue kom met die wete dat ‘n strategie is met historiese data en onder ‘n veelheid van omstandighede getoets. Die  moontlikheid van sukses en faling is dus bekend. Met kennis van hoe die strategie onder verskillende omstandighede funksioneer kan transaksies met groter vertroue geplaas word.

  • Met ‘n gesonde, vooropgestelde idee op watter vlak die stop verlies geplaas moet word sowel as die potensiaal van die prys teiken, sal die potensiële risiko/beloning van die transaksie duideliker wees. Sulke kennis sal groter vertroue om te verhandel skep.
  •  Die bepaling van die transaksie lotgroote moet robuus genoeg wees om te verseker dat selfs al word die stop verlies vlak geaktiveer dat die verlies klein sal wees in verhouding tot die rekening balans. Dit is makliker om angs te oorkom wanneer daar met klein genoeg lotgroottes verhandel word sodat enige verliese of ‘n reeks verliese nie die langtermyn verhandeling sal beïnvloed nie
  • Uitmuntende verhandeling met vertroue is gegrond op die bestaan van ‘n omvattende verhandelingsplan wat bepaal met watter geldeenhede verhandel word en onder watter omstandighede transaksies geplaas sal word. Die wete en kennis van belowende transaksies sal meer vertroue skep wat deur dissipline ondersteun word.

Gevolgtrekking

Die nuwe sowel as die gevestigde verhandelaar moet ten alle tye emosies beheer ten einde te
verseker dat transaksie met die laagste moontlike risiko geplaas word. Deur emosies te ken, te
verstaan en te bestuur sal impulsiewe optrede vermy word. Om transaksies foutloos uit te voer,
moet gedissiplineerde verhandeling plaasvind. Dissipline is belangrik in die beheer van emosies.
Foute moet verklein word en verhandelaars moet kan steun op ‘n berekende strategie terwyl
emosies uit te verhandeling gelaat word.

Forex: Trusting Probabilities and Mastering Psychology


Introduction

Traders, and especially new traders, seem to not grasp the fact that trading currencies is a
game of numbers and where mastering the psychological states are essential to good trading.
Even seasoned traders with an excellent track record seem to forget the law of numbers and
give no thought to the psychological aspects of trading.
Traders who understand the law of large numbers, make it work for them to benefit their
trading strategies and ultimately their profitability.

The Law of Large Numbers

The law of large numbers states that if the probability of something to happen is X%, the result
will approach closer and closer to that probability the more attempts are made.

Take a small test:

A coin will be flipped 100 times. With each tale, you will win R0.50 and with each head you
forfeit R0.25. (Flipping a coin has a 50% of landing on tales)
Would you participate in this adventure?
If not, then you are no trader / entrepreneur and can only operate in the safety and comfort of
a steady job – you are overly risk averse. The trader with an appetite for risk on the other hand
has an expectant return of: Profit = 100*(0.5*50 – 0.5*25) = 100 * 12.5 = R1250

In the given example above, the AVERAGE profit is R12.50 per flip. But that does not mean that
R12.50 will be made with each flip. The trader could lose on 10 flips in a row, which might
shaken his / her confidence, but this losing streak will NOT change the expected profit of the
game in the long run.

The lesson from this small test is that with each coin flip, EDGE will emerge to produce a net
winner. The trader needs to internalize and accept uncertainty: the result of one trade is not
guaranteed, not even for the best trader in the world. The trader needs to preset conditions to
exit losing trades to be able to trade again and again. This also means that not every trade will
stretch to 1 000 pips and the trader will need some way to estimate where to exit from a trade.
To take probability even further, a compromise between Stop Loss and Take Profit levels are
required as distance from the starting point. A target of 500 pips will not be obtained regularly
and there should be “breathing space” for price movement. Price movement will ultimately hit
your Stop Loss, and if to wide large losses will be suffered.

To have more winners than losers in trading requires everything….. chart analysis,
understanding market momentum and mood, macro analysis, risk and money management.

THE item that that makes all of this possible: emotional control and clarity of mind. The trader
must find a system or strategy and stick to it at all times.

Trading Psychology

Looking at a trading chart the trader has to realize that the chart has no feelings and neither
does the chart care about the trader. The currency market is driven by a mixture of
fundamental forces and the aggregate “belief” of the market participants. The market
participants are humans and computer programs developed by humans. The interpretation of
the market may be polluted by wishful thinking, reality check problems and a variety of other
human emotions.

In trading, the majority of participants are doing the wrong things or following incorrect
actions. That is why there are so many traders in the market losing money. Some of these items
include the setting of to tight stops or no stops at all, using to high leverage, chasing the
market, not able to “see” clear trade setups, using items such as “head and shoulders” as
magical formulae and trading with technical indicators as if the indicators will accurately predict
the future. It is not wrong to use these items, but only in a responsible manner. These items do
not provide the trader with an edge – nearly everybody else utilize them. What is required is a
deeper understanding of the market and to not fall victim to the psychological traps of denial,
avoidance, cognitive capture / information bias, fear, greed and other mental toxins providing a
distorted reality. The trader must be able to look at the chart without wanting to see a buy or
sell opportunity. Just notice “WHAT IS”. Ask if recent candlestick patterns are convincing? Is this
part of the bigger picture or is something seen which looks bigger than it really is? Look at the
15 minute chart and be convinced that the price can’t go higher while reality is a 5 year low.

What is required from the trader is to understand and trust large number probabilities, keep
losses small in relation to profits, avoid setting stop losses to tight, find a system with a small
edge that would suit a particular trading personality, aim for an 80% win rate and a 20% loss
rate, look at the market without emotions, ego, psychology and manage stress. This way the
trader can enjoy process without ever stop learning. No trader can stop learning, reading,
working on self, strategies and understanding the market.

Conclusion

The aforementioned discussion is all good, neat and well, but also need to be put in practice
and practically applied.

One of the best suggestions to approach the market without fear, misgivings or greed is to have
a well-documented trading plan. A trading plan that sets out the traders’ goals which starts
from the ideal situation to be achieved and cascaded down to practical small units to be
achieved. In addition to the personal goals to be achieved, the actual strategy on the currency
pairs to be traded must be included. This strategy will spell out which currency pairs will be
followed, the type of analysis (fundamental versus technical), which indicators will be used, the
time scale, on which circumstances will entry and exit points be based, the leverage, risk and money management. These rules need to be followed very meticulously and record must be
kept in a disciplined manner.

Utilizing a trading plan should be the only routine that need to be followed during the trading.
It should be followed religiously and the results recorded. The trading plan need to be analyzed
and the trader must learn from mistakes. Mistakes must be used to tweak the trading plan to
better the plan. The habit to follow the trading should be reinforced with a positive mindset
and on a conscience the trader must address any and all psychological issues.

With the trading is it possible for the trader to act without emotions and see what the factual
situation on the chart is. By repeating the trading plan over and over (big number probability)
the trader will become profitable in the long run. By repeating the trading over and over the
trader will overcome psychological attachments fear, greed, anxiety elation and any other
human instinct or emotion which could have a negative impact on profitability.